• HOME >
  • 교육활동 >
  • 행사진행달력
지난해 지난월 2019년 10월 다음월 다음해 년  월 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
    1  
 천연염색체험
2  
3  
개천절
4  
 고구마 수확체험
5  
6  
7  
8  
9  
한글날
10  
 초청인형극 관람
11  
 7세 숲체험
12  
13  
14  
 여주 낙농체험
15  
16  
 여주 낙농체험
17  
 치즈체험관(7세)
18  
 5~6세 숲체험
19  
20  
21  
22  
 동극관람, 119어울림 한마당
23  
 6세 기차여행
24  
 7세 기차여행
25  
 5세 기차여행
26  
27  
28  
 7세 졸업기념 야외촬영
29  
 5~6세 숲체험
30  
 동물체험 .민방위대피훈련
31